Fuente Psychologiepraktijk
Voorschoten


Leven in balans

Vergoeding


Vergoeding via de zorgverzekering
U komt in aanmerking voor vergoeding van de verzekering als u; een verwijsbrief heeft van de huisarts en er tijdens de intake sprake blijkt te zijn van een DSM-IV diagnose. Let op: alleen generalistische basis GGZ verwijzingen worden vergoed.

Fuente Psychologiepraktijk Voorschoten heeft een contract voor 2016 met:
- Multizorg (AEVITAE, ASR, De Amersfoortse, Caresco, DITZO, Energiek, ENO, Holland Zorg, IAK, ONVZ, PNO, Salland, Stad Holland, VvAA, Zorg en Zekerheid) 
-DSW / Stad Holland / inTwente Zorgverzekeraar / Anno12 Zorgverzekeraar
-Menzis (Anderszorg, Azivo, Menzis)

Vergoeding op restitutiebasis bij de overige verzekeraars
Dit zal over het algemeen liggen tussen de 75% en 100% van de factuur, afhankelijk van uw polis. U dient in dat geval zelf uw rekening in bij uw verzekeraar. Neemt u voor specifieke informatie contact op met uw verzekeraar:
-Achmea (Agis, Avéro Achmea, FBTO, Interpolis, OZF, ProLife, Take Care Now, Zilveren Kruis)
-CZ (CZ, Delta Lloyd, Ohra)
-VGZ (Bewuzt, Cares Gouda, IZA, IZZ, SZVK, UMC, Univé, VGZ, Zekur, Zorgzaam Verzekerd)


Diagnose Behandel Combinatie (DBC)
Behandelingen in de ambulante GGZ worden vergoed op basis van DBC’s. Voor een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven zie:

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat behandelingen in de GGZ worden verrekend met uw eigen risico. In 2017 is dit vastgesteld op maximaal € 385,- per kalenderjaar.


In 2017 zijn de kosten voor een particulier individueel behandeltraject voor een eerste kennismakingsgesprek (60 min) 130 euro waarbij ook een rapportage wordt opgesteld van de klachten inclusief behandelplan en 90 euro per individueel consult (45min). Na het eerste gesprek zal het behandelplan worden besproken waarin het aantal te verwachten sessies zal worden vermeld.