Fuente Psychologiepraktijk
Voorschoten


Leven in balans

Samenwerkingsverbanden

Fuente Psychologiepraktijk Voorschoten neemt deel aan een intervisie/overlegstructuur bestaande uit andere GZ-psychologen en klinisch psychologen in de regio. De praktijk is aangesloten bij de Samenwerkende Voorschotense Psychologen (www.svp-voorschoten.nl).
Daarnaast is er een samenwerking met Muriel Bakker, GZ-psycholoog van Mindstep Psychologie in Voorburg (www.mindstep-psychologie.nl). Zij is indien nodig bereikbaar en beschikbaar wanneer ik door vakantie of ziekte afwezig ben. Verder ben ik goed bekend met de verschillende zorgmogelijkheden in de regio en zal ik, indien nodig, doorverwijzen. Mits toestemming en indien gewenst heb ik hierbij overleg met de huisarts, bedrijfsarts en/of andere betrokken zorgprofessional(s).

Algemene Voorwaarden

1. Fuente Psychologiepraktijk Voorschoten werkt conform de richtlijnen van het beroepsregister van GZ-psychologen. Dit betekent onder meer dat uw gegevens onder de privacywet vallen. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven. Zie voor meer informatie over de beroepscode van psychologen de website van de
Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie www.NVGzP.nl.

2. Fuente Psychologiepraktijk Voorschoten levert gepseudonimiseerde gegevens aan het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS). DIS ontvangt en beheert alle gegevens over afgesloten dbc-trajecten in de ziekenhuiszorg, ggz en forensische zorg en over trajecten in de basis-ggz. Dit zijn gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over de geleverde en gedeclareerde zorg. DIS zorgt voor een veilig beheer van de gegevens en voor de wettelijke data-uitleveringen aan publieke afnemers. DIS is ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Indien u hier niet mee akkoord gaat kunt u dit schriftelijk aangeven tijdens intake.

3. Behandeling kan worden geweigerd op het moment dat ingeschat wordt dat de problematiek niet aansluit bij de dienstverlening van Fuente Psychologiepraktijk Voorschoten.  

4. Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons dan uiterlijk 24 uur van te voren weten. U kunt de afspraak annuleren door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Let op: de kosten voor het niet verschijnen op een afspraak of te late afzegging kunnen in rekening worden gebracht.