Fuente Psychologiepraktijk
Voorschoten


Leven in balans

Werkwijze
U kunt een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen. Indien u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van de zorgverzekering, dan is het belangrijk dat u uw verwijsbrief (generalistische basis GGZ) van de huisarts meeneemt naar het eerste gesprek. 
In het eerste gesprek, het intake gesprek, zal een inventarisatie worden gemaakt van de aard, de ernst en het verloop van de klachten. Afhankelijk van de klachten en uw hulpvraag zal er na het intake gesprek een behandelplan worden opgesteld.

Behandeling
De behandelingen zijn gebaseerd op de Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Uit onderzoek is gebleken dat CGT een zeer effectieve behandelmethode is bij de meeste psychische klachten. Bij CGT wordt gewerkt aan het veranderen van gedachtenpatronen en gedragspatronen om de klachten te verminderen. Voor verdere informatie zie: www.vgct.nl
Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van EMDR en technieken uit de mindfulness, acceptance and commitment therapy (ACT), oplossingsgerichte- en schematherapie.

De volgende zorgprogramma’s worden aangeboden:
-Angst
-Depressie
-Trauma
-Burn-out / lichamelijke klachten